Terug in de tijd...

De Toneelvereniging H.T.I.O.S. is opgericht in 1911. Een vereniging waar vele generaties spelers en publiek van hebben genoten en nog steeds genieten.

H.T.I.O.S. was in het begin een vereniging van louter mannen. Het was een groep die het aandurfde serieuze en meestal droevige stukken te spelen. Pas vele jaren later werden er vrouwen (dames) tot de club toegelaten. Het werd wat vrolijker, er werd meer gelachen, zo ook door het publiek.

Zo is in de boeken terug te lezen werd er toen gespeeld in “’t Juvenaat” een zaaltje naast de RK kerk. Veel later werd er een zaal aangeboden door de familie vd Voort in de Kerkstraat: Café Flora. Het zaaltje lag achter het café en er was ook een klein toneeltje. Maar er was bijvoorbeeld geen wasgelegenheid, dus ieder moest zich afschminken in een grote teil koud water.

De vereniging speelde daar voor de leden van de blindenbond, St. Odilia en de opbrengst van de verloting e.d. ging dan naar die vereniging. Later kwamen er ook nog avonden bij voor “het bondje” en voor de vereniging van bloemist en werklieden: de DEV (door Eendracht verbonden).

Maar toen kwamen helaas de oorlogsjaren en werd er niet gespeeld tot in 1946, toen starten zij weer met het stuk getiteld “Als de poorten opengaan”. Een succes, want de mensen hadden het gemist en genoten van de avond.

Enkele stukken later trok de vereniging in bij Karel Vink in “De Beurs” op de Voorstraat. Een wat grotere zaal met toneel waar H.T.I.O.S. met heel veel succes onder anderen “U spreekt met uw moordenaar” heeft gespeeld. Maar zij verhuisden al weer al bleven ze op de Voorstraat, namelijk naar Royal met een bioscoopzaal en groot toneel. Er werd gespeeld voor Herwonnen Levenkracht. Ter bestrijding van TBC en reuma en voor de Oranje vereniging van Noordwijk binnen. Hier konden klassiekers gespeeld worden als: “Rebecca”, “de Woeste hoogten” en niet te vergeten “Im weissen Rose” begeleid door Crescendo olv Kees Kouwenhove. Om de kosten te drukken werd er ook nog wel eens gerepeteerd in de bollenschuur van Wout en Alie van der Meer in de Pickéstraat. Het was daar warm en gezellig.

Maar toen kreeg de vereniging een écht theater: “De Kuip” een gebouw pal achter de oude Sint Jeroenskerk. Wat was H.T.I.O.S. daar gelukkig mee. Je kon er je eigen decors maken en opbouwen als ’t maar niet in de weg stond voor excelsior, want die speelden altijd na hen. Maar dat ging prima.

H.T.I.O.S. ging er tegenaan, vooral als hun beschermheer en zijn vrouw, wijle burgemeester Bonnike hen een hart onder de riem kwam steken, hen succes kwam wensen in de kleedkamer voor aanvang van de voorstelling. Op uitnodiging van de Oranjevereniging speelde HTIOS in 1995 voor hun leden en alle Noordwijkse scholieren het prachtige emotionele “Dagboek van Anne Frank”. Ze hadden 50 jaar bevrijd niet mooier kunnen herdenken.

In de Kuip hebben zij ook vele andere prachtige stukken gespeeld zoals ‘Bleke Bet’ en ‘De Jantjes’, maar helaas moest de Kuip plaats maken voor een ander gebouw. Dus vertrok H.T.I.O.S. naar het prachtige theater “De Muze”. Heel mooi, maar ook heel kostbaar. Vooral voor zo’n kleine vereniging zonder subsidie. Gelukkig heeft de vereniging wel inkomsten uit trouwe sponsors in de programma boekjes en vooral vele donateurs die H.T.I.O.S. een warm hart toedragen. Zonder hen zou H.T.I.O.S. niet kunnen spelen.