Het bestuur van HTIOS

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van H.T.I.O.S. kent de volgende samenstelling:

Voorzitter                      : Janneke van der Zalm - de Graaf

Penningmeester             : Barry van der Lans

Secretariaat                   : Anita van Schie

Overige bestuursleden   : Gerda van 't Wout, Anneke Raasveldt en Wendy Korbee